VMware vCenter Server Standard

207,000,000

VMware vCenter Server Standard

Mô tả

VMware vCenter Server Standard

VMware vCenter Server Standard cung cấp các công cụ quản lý mạnh mẽ cho các môi trường nhỏ hơn (tối đa 4 máy chủ vSphere) muốn cung cấp, giám sát và điều khiển các máy ảo một cách nhanh chóng.